CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, które podajesz podczas wizyty w naszym gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest Natalia Toczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Toczek Nostalgia Adres: Os. Na Skarpie 7/109 31-909 Kraków NIP: 6783016982 Nr Tel.: 517-627-042 E-mail: nostalgia.energoterapie@gmail.com

2. Państwa dane osobowe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

3. W naszym gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

4. W każdym przypadku podawania nam Państwa danych osobowych będziesz informowana o podstawie i celu gromadzenia takich danych.

5. Państwa dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych do czasu wycofania przez Państwa udzielonej wcześniej zgody, m.in. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.). Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

8. Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak dostawcę usługi poczty elektronicznej, osoby świadczącej usługi księgowości.

9. Państwa dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

10. Państwo mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje też Państwu prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

11. Posiadacie Państwo także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.

12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Natalia Toczek