Oczyszczanie pól danych sfer życiowych

Zabieg polega na zeskanowaniu konkretnych sfer życia człowieka (m.in. pole związków, poszukiwania partnera, pole pracy, pole inwestycji, pole sprzedaży mieszkania) oraz usunięciu ewentualnych blokad w przepływie energii chi.

M555

Każda sfera, która nas dotyczy, w której egzystujemy, z którą mamy do czynienia posiada swoje własne pole energetyczne, w których gromadzi się nasza energia oraz energia z zewnątrz. Jest to energia naszego nastawienia, naszych myśli, emocji, słów i czynów. Energia z zewnątrz to energia innych osób związanych z tym polem.
Poprzez negatywne myśli, złość, niewiarę, niecierpliwość i szereg innych gęstych energii blokujemy przepływ prany w danej sferze, co prowadzi często do niepowodzeń, długiego oczekiwania na rezultat czy rezygnację z działań w danej sferze.

Zabieg ma na celu:

  • Zeskanowanie i sprawdzenie, co jest przyczyną blokad w danej sferze;
  • Zneutralizowanie i oczyszczenie zabrudzeń energetycznych blokujących przepływ prany;
  • Udrożnienie przepływu energii w celu wzmocnienia danego pola;
  • Doładowanie pola w celu przyspieszenia procesów rozwoju w danej sferze.