Tworzenie osłon ochronnych

Zabieg ten polega na utworzeniu energetycznej osłony, ochrony wokół aury zewnętrznej lub konkretnych punktów energetycznych. Osłona ta zbudowana jest z prany atmosferycznej, nie blokuje ona przepływu energii chi do wewnątrz, ani na zewnątrz biopola danej osoby.

M12
Osłona ma na celu ochronę przed zewnętrznymi, gęstymi energiami, które mogłyby w sposób negatywny wpłynąć na system energetyczny tworząc zatory praniczne, dziury, mechaniczne blokady w przepływie energii czy inne. Blokowane energie są neutralizowane (nie powracają do nadawcy).

Ochrona może być także nałożona na energie konkretnego fizycznego miejsca – mieszkania, domu czy lokalu.