Usuwanie klątw, podpięć

Klątwa lub Urok – to świadome nagromadzenie silnego potencjału energetycznego pochodzącego z negatywnych uczuć i emocji (m.in. złość, zazdrość, ale także silne zaborcze pragnienie posiadania), które zostaje świadomie lub nie przesłane w stronę konkretnej osoby. Lokuje się ono w wyższych pokładach energetycznych (warstwie mentalnej) powodując także urazy energetyczne, szczególnie w górnych punktach energetycznych – czakrze ajnie, czoła lub korony.

M00001

Zabieg polega na odnalezieniu negatywnego skupiska energetycznego, usunięciu z pola bioplazmatycznego oraz zneutralizowaniu w celu uniknięcia powrotu sytuacji.

Podpięcia energetyczne to z kolei stan uzależnienia jednej osoby (istoty) od energii drugiej i świadome lub nie ściąganie jej, zabieranie. Skutkuje to utratą energii osoby oddającej powodując ubytki lub dziury energetyczne, osłabienie układu odpornościowego, a przy dłuższym okresie czasu gorsze samopoczucie psychiczne i rozwój chorób fizycznych

Zabieg polega na odcięciu połączenia energetycznego między osobami oraz zdystansowaniu ich systemów energetycznych w celu zniwelowania uzależnień w przepływie prany.